Obchodní podmínky věrnostního programu

Obchodní podmínky věrnostního programu

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují podmínky účasti ve věrnostním programu (dále jen "Program") provozovaném společností Potravinové služby, s.r.o., se sídlem Mistřice 152, 687 12, IČ: 05836891 (dále jen "Provozovatel").

1.2. Účastí v Programu zákazník (dále jen "Člen") souhlasí s těmito Podmínkami.

 1. Registrace a účast v Programu

2.1. Do Programu se může zaregistrovat každá fyzická osoba starší 18 let, která provede první nákup a poskytne své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo).

2.2. Registrace do Programu je bezplatná.

2.3. Členství v Programu je osobní a nepřenosné.

 1. Systém věrnostních slev

3.1. Věrnostní slevy jsou poskytovány na základě celkové částky nákupů, které Člen uskuteční postupně. Slevy jsou nastaveny následovně:

 • Při dosažení částky 3000 Kč: sleva 2%
 • Při dosažení částky 5000 Kč: sleva 3%
 • Při dosažení částky 7000 Kč: sleva 4%
 • Při dosažení částky 10000 Kč: sleva 5%

3.2. Jakmile Člen dosáhne určité úrovně slevy, tato sleva je stálá až do dosažení následující úrovně.

3.3. Slevy se uplatňují automaticky při každém dalším nákupu.

 1. Platnost slev a jejich uplatnění

4.1. Věrnostní sleva se uplatňuje automaticky při dosažení příslušné částky nákupů.

4.2. Slevy lze kombinovat s jinými slevami či akcemi, pokud není výslovně uvedeno jinak.

4.3. Slevy platí pouze na zboží, nikoliv na služby či dárkové poukazy.

 1. Ochrana osobních údajů

5.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Členů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

5.2. Osobní údaje Členů jsou zpracovávány za účelem správy Programu a zasílání informací o slevách a akcích.

5.3. Člen má právo kdykoliv požádat o opravu, doplnění nebo výmaz svých osobních údajů.

 1. Změny a ukončení Programu

6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo ukončit Program. O změnách bude Člen informován prostřednictvím e-mailu nebo webových stránek Provozovatele.

6.2. V případě ukončení Programu zůstanou Členům zachovány všechny slevy, na které měli nárok do doby ukončení Programu.

 1. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto Podmínky jsou platné od 13.6.2024.

7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O případných změnách bude Člen informován prostřednictvím e-mailu nebo webových stránek Provozovatele.

7.3. Tyto Podmínky se řídí právními předpisy České republiky.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se věrnostního programu nebo obchodních podmínek, neváhejte nás kontaktovat na koreni@lussk.cz nebo na tel. číslo 776 488 806.

Děkujeme, že jste našimi věrnými zákazníky!